Hà Nội, ngày 22-01-2020
Oản đường - Tinh hoa quà Hà Nội Oản đường - Tinh hoa quà Hà Nội

(NSHN) - Thời trước, khu phố Đồng Xuân này có đến 5-6 gia đình cùng làm oản. Ấn tượng nhất là vào những dịp cuối năm, hàng hóa bày kín các cửa hiệu, sắc giấy gói oản xanh đỏ tím vàng rực rỡ cả một đoạn phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /