Hà Nội, ngày 20-04-2019
Sớm tu bổ, tôn tạo tổng thể chùa Báo Ân Sớm tu bổ, tôn tạo tổng thể chùa Báo Ân

(NSHN) - Mới đây, một số hạng mục xuống cấp của chùa Báo Ân, xã Đồng Quang (Quốc Oai) đã được tu bổ cấp thiết. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn nên chỉ sửa chữa được một số hạng mục bên ngoài nhằm hạn chế thấm dột...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /