Hà Nội, ngày 26-01-2020
Đường xuân cổ tích Đường xuân cổ tích

(HNMCT) - Sao tôi cứ nghĩ thế khi nhà bê tông hộp xây lên quá nhiều rồi trên những đường làng xa nhất, mắt người nhìn chùng lại những ngày đầu năm đi hỏi chào, thăm nom. Và những sắc màu “Tết face” đã rực rỡ bắt mắt người ta hơn là một nét trầm son kịp nhìn thấy ở trên mào con hạc gỗ đứng bất động bên cột đình.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /