Hà Nội, ngày 18-08-2018
Nỗi nhớ Hà Nội qua trang sách Nỗi nhớ Hà Nội qua trang sách

(NSHN) - Dù không hề nhắc đến Hà Nội, nơi Quỳnh Lê sinh ra và lớn lên, nhưng ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh Thủ đô trong những trang sách của chị.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /