Hà Nội, ngày 13-11-2019
Ngan ngát hương hoa mộc... Ngan ngát hương hoa mộc...

(NSHN) – Đêm yên tĩnh. Thốt nhiên một mùi thơm phảng phất lãng đãng trong gió lạnh len vào phòng, vấn vít. Nghe hương hoa mộc thoảng bay, biết là mùa Đông đang đến…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /