Hà Nội, ngày 25-06-2018
Hà Nội có 5.922 di tích, trải đều ở các địa phương Hà Nội có 5.922 di tích, trải đều ở các địa phương

(NSHN) - Đến ngày 31-12-2015, toàn thành phố có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 2.384 di tích quốc gia và di tích cấp thành phố. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /