Hà Nội, ngày 22-04-2018
Lần đầu tiên có diễu hành Áo dài trong Lễ hội Áo dài Hà Nội 2016 Lần đầu tiên có diễu hành Áo dài trong Lễ hội Áo dài Hà Nội 2016

Tối 6/10, đã diễn ra Festival Áo dài Hà Nội năm 2016 với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt Nam” mang đậm đà bản sắc Việt Nam.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /