Hà Nội, ngày 20-05-2018
Khám phá văn hóa vùng Tây Bắc Khám phá văn hóa vùng Tây Bắc

(NSHN) - Ngày 30-7, Triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” đã khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội)...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /