Hà Nội, ngày 18-10-2018
Những hàng cây mùa bão Những hàng cây mùa bão

Đêm hôm trước bão về - mưa to và gió giật. Đường phố sẽ có cây bật gốc, sẽ có nhiều cành gãy.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /