Hà Nội, ngày 20-07-2018
Xây dựng văn hóa ứng xử ở Hà Nội: Thiết thực và khả thi Xây dựng văn hóa ứng xử ở Hà Nội: Thiết thực và khả thi

Tiếp tục xây dựng và vận dụng linh hoạt bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) người Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các địa phương khi thực hiện Chương trình 04 về "Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" từ nay đến năm 2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /