Hà Nội, ngày 14-11-2018
200 bức ảnh quý về “Ngày hội của toàn dân” 200 bức ảnh quý về “Ngày hội của toàn dân”

Hơn 200 bức ảnh quý giới thiệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang được trưng bày tại khu nhà Bát Giác, Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /