Hà Nội, ngày 20-01-2019
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn

Sở VH&TT Hà Nội cho biết, đến ngày 28-4, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn kết hợp với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP Hà Nội đã cơ bản hoàn tất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /