Hà Nội, ngày 23-09-2018
Sao lại là…Hà Nội? Sao lại là…Hà Nội?

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc vừa đẻ con thứ 2 xong, khi bác sĩ hỏi “Chị định đặt tên con là gì?”, lúc ấy tôi gần như trống rỗng, mải lặng ngắm những nhành cơm nguội đu đưa ngoài cửa kính, rồi như chợt tỉnh khỏi cơn đau, tôi đáp lời bác sĩ: “Chị ghi tên cháu là Lê Hà Nội”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /