Hà Nội, ngày 26-04-2019
Lá sen Lá sen

Cứ mỗi độ hè về, hết mùa hoa gạo đỏ đường làng, sau những cơn mưa đầu hè như trút nước, bầu trời ầm ầm tiếng sấm, trên các hồ ao ven làng quê lại ngát xanh những chiếc lá sen...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /