Hà Nội, ngày 21-01-2019
Ngõ Hà Nội Ngõ Hà Nội

Có lẽ không đô thị nào ở Việt Nam lại có nhiều ngõ như Hà Nội. Nguyên nhân chính vì khu "Kẻ Chợ" do nhiều phường hợp thành. Trong một phường không chỉ có phố (nơi bán hàng) mà còn có nhiều làng. Có làng ắt phải có ngõ, có xóm. Các ngõ xóm Hà Nội hiện nay dù có nhiều thay đổi nhưng vẫn phảng phất dấu xưa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /