Hà Nội, ngày 28-06-2017
Khai quật khảo cổ khu vực nền nhà Cục Tác chiến, Hoàng thành Thăng Long Khai quật khảo cổ khu vực nền nhà Cục Tác chiến, Hoàng thành Thăng Long

(NSHN) - Diện tích khai quật là 982m2, do ông Tống Trung Tín (Viện Khảo cổ học) chủ trì thực hiện việc khai quật.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /