Hà Nội, ngày 18-09-2020
Ca trù phố Hòe Nhai Ca trù phố Hòe Nhai

(HNMCT) - Xưa, hát ca trù có ở nhiều vùng, miền nhưng tập trung chủ yếu ở kinh thành Thăng Long. Đây cũng là mảnh đất ca trù phát triển rực rỡ nhất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /