Hà Nội, ngày 25-01-2021
Hanh hao đông ruộm nắng vàng Hanh hao đông ruộm nắng vàng

(HNMCT) - Cuối năm đến bằng cái rét ngọt, Hà Nội nắng hanh giòn như có thể tãi vụn ra trên lòng bàn tay, đôi lúc phố cũng được mặt trời sưởi ấm nhưng chỉ cần tiến vào bóng cây là cơn lạnh lại lẩn quất...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /