Hà Nội, ngày 18-02-2020
Thêu những ước mơ Thêu những ước mơ

(HNMCT) - Tôi đã từng nghĩ rằng, mãi mãi Hà Nội chỉ là nơi ở trọ cho dù mình có sống ở đây đến tận lúc già, lúc qua đời.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /