Hà Nội, ngày 08-04-2020
Giấc xưa Giấc xưa

(HNMCT) - Tôi thường mơ giấc mơ hoa bưởi trắng ngần. Hoa rắc xuống như mưa, ào ạt, từng cánh mọng, nặng trĩu sương. Em thấp thoáng trong màn mưa hoa. Tóc trôi dài như một áng mây ướp từ hương bưởi.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /