Hà Nội, ngày 10-04-2020
Gắn biển Không gian văn hoá cho di sản Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào Gắn biển Không gian văn hoá cho di sản Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào

(NSHN) - Chiều ngày 4/1/ 2017, tại Không gian di sản Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào, Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội và Công ty TNHH quốc tế Tam Sơn phối hợp tổ chức Lễ gắn biển “Không gian Văn hoá Hanoia” - không gian đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho di tích đình Đồng Lạc.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /