Hà Nội, ngày 28-06-2017
Tô Hoài: Thăm thẳm những trang viết còn ở lại Tô Hoài: Thăm thẳm những trang viết còn ở lại

Tô Hoài, chỉ nhắc đến tên thôi là đã thấy bao nhiêu là sống động, trong cả lịch sử nền văn học cách mạng nước nhà, trong vô cùng những thân phận của tiểu thuyết, hồi ký, truyện ngắn…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /