Hà Nội, ngày 24-11-2017
Niêm yết Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố tại Phố sách 19-12 Niêm yết Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố tại Phố sách 19-12

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 3439/ UBND-KGVX gửi các sở và UBND quận Hoàn Kiếm về đề xuất liên quan đến Phố sách Hà Nội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /