Hà Nội, ngày 26-05-2019
Tranh Đông Hồ - "Màu dân tộc" trong ngày xuân Tranh Đông Hồ - "Màu dân tộc" trong ngày xuân

(NSHN) - Nguy cơ mai một làng tranh Đông Hồ là câu chuyện đã từng làm tốn giấy mực báo chí suốt một thời gian dài. Thế nhưng, trong hai năm trở lại đây, vấn đề bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ đã bắt đầu nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /