Hà Nội, ngày 19-12-2018
Hà Nội - điểm hẹn của văn hóa và hòa bình Hà Nội - điểm hẹn của văn hóa và hòa bình

(NSHN) - Nhân sự kiện “Những ngày văn hóa Châu Âu 2018” tại Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các quốc gia Châu Âu đã lần lượt diễn ra tại Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /