Hà Nội, ngày 24-09-2020
Trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội Trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội

(HNMCT) - Càng đi nhiều, càng biết nhiều, tôi càng ngộ ra, thẳm sâu trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội, dù qua biến thiên lịch sử, dù chịu tác động mạnh mẽ của những đổi thay, luôn bền bỉ một ngọn lửa tình yêu với di sản của cha ông...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /