Hà Nội, ngày 18-02-2020
Ngân mãi một điệu dân ca Ngân mãi một điệu dân ca

(HNM) - Nghệ thuật dân gian Hà Nội có sức hấp dẫn lạ thường mà càng đi sâu tìm hiểu càng thấy ngỡ ngàng, say mê. Có những thứ tưởng đã phai nhạt nhưng kỳ thực vẫn sống bền bỉ, vượt thời gian.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /