Hà Nội, ngày 18-02-2020
Đôn Thư - làng khoa bảng Đôn Thư - làng khoa bảng

(HNMCT) - Những phong tục văn hóa đẹp và truyền thống hiếu học, cần cù, đoàn kết tại làng khoa bảng Đôn Thư (xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được duy trì và phát triển cho đến ngày nay.    

  • Chọn ngày:
  • /
  • /