Hà Nội, ngày 22-10-2017
Hướng tới sự phát triển bền vững Hướng tới sự phát triển bền vững

(HNM) - “Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” (quy hoạch) vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /