Hà Nội, ngày 26-04-2019
Thú vui “đọc báo đứng” Thú vui “đọc báo đứng”

Đọc báo đứng, dù không còn đông vui như ngày xưa, nhưng vẫn là cái thú thường nhật của một lớp người Hà Nội.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /