Hà Nội, ngày 18-12-2017
Trình diễn hợp xướng và múa đương đại chủ đề “Hòa âm mùa hè” Trình diễn hợp xướng và múa đương đại chủ đề “Hòa âm mùa hè”

(NSHN) - Chương trình biểu diễn của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam vào 20h ngày 7 và 8-6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội có chủ đề “Hòa âm mùa hè”...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /