Hà Nội, ngày 17-03-2018
11 vở kịch “còn mãi với thời gian” sắp vào Nhà hát Lớn Hà Nội 11 vở kịch “còn mãi với thời gian” sắp vào Nhà hát Lớn Hà Nội

(NSHN) - Nhà hát Lớn Hà Nội cùng lãnh đạo của 5 nhà hát đã giới thiệu chương trình “Những vở kịch còn mãi với thời gian” sẽ trình diễn trong tháng 8 tới đây.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /