Hà Nội, ngày 28-06-2017
Thăm dò khảo cổ lăng mộ vua Quang Trung: Phát hiện nền móng tường thành xưa? Thăm dò khảo cổ lăng mộ vua Quang Trung: Phát hiện nền móng tường thành xưa?

Dấu vết các lớp đá xếp ngay ngắn thành 2 hàng trùng với hình hố khảo cổ chữ L nghi là móng của tường thành xưa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /