Hà Nội, ngày 22-09-2018
Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động phát huy di sản của phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động phát huy di sản của phố cổ

(NSHN) - Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động mang tên “Nguồn” tại nhiều địa điểm văn hóa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /