Hà Nội, ngày 18-12-2017
“Quảng Bình trong lòng Hà Nội” “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”

Đây là nội dung chương trình quảng bá văn hóa, du lịch được tổ chức vào 19h ngày 25-3, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội)...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /