Hà Nội, ngày 20-04-2019
Vở cải lương “Thầy Ba Đợi” ra Hà Nội Vở cải lương “Thầy Ba Đợi” ra Hà Nội

(NSHN) - Vở cải lương "Thầy Ba Đợi" sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội vào các ngày 27 và 28-5.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /