Hà Nội, ngày 19-10-2018
Diễu hành xe mô hình Trung thu trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm Diễu hành xe mô hình Trung thu trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Tỉnh Tuyên Quang sẽ mang một số xe mô hình Trung thu để diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, đem không khí lễ hội người Dao đến với Thủ đô. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /