Hà Nội, ngày 20-05-2018
Nhiều hoạt động chào đón năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Nhiều hoạt động chào đón năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 24-12-2016 đến 2-1-2017, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /