Hà Nội, ngày 26-05-2020
Hội chọi trâu Phúc Thọ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần Hội chọi trâu Phúc Thọ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần

(NSHN) - Hội chọi trâu huyện Phúc Thọ năm 2014 sẽ được tổ chức tại SVĐ trung tâm huyện Phúc Thọ trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (22 và 23/2/2014).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /