Hà Nội, ngày 09-12-2019
Ký ức ẩm thực Ký ức ẩm thực

(NSHN) -  Cô tôi ở phố Hàng Đường, một mình trong căn nhà rộng giữ lại được sau đợt cải tạo nhà cửa những năm sáu mươi.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /