Hà Nội, ngày 15-08-2020
Xây dựng tuyến du lịch kết nối 3 di sản thờ Hai Bà Trưng Xây dựng tuyến du lịch kết nối 3 di sản thờ Hai Bà Trưng

(HNM) - Trong kế hoạch về thực hiện công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch năm 2019 do UBND quận Hai Bà Trưng ban hành, việc xây dựng tuyến du lịch kết nối 3 di sản thờ Hai Bà Trưng sẽ được chú trọng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /