Hà Nội, ngày 09-12-2019
Độc đáo kiến trúc Nhà hát Lớn Hà Nội Độc đáo kiến trúc Nhà hát Lớn Hà Nội

(NSHN) - Cuối tháng 6 này, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ chính thức mở cửa phục vụ du khách trong và ngoài nước...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /