Hà Nội, ngày 01-04-2020
Tour tham quan Nhà hát Lớn: Điều chỉnh để thêm hấp dẫn Tour tham quan Nhà hát Lớn: Điều chỉnh để thêm hấp dẫn

(NSHN) - Việc mở cửa đón du khách cũng giúp Ban Quản lý nhà hát tiếp nhận những ý kiến đóng góp, tiếp tục điều chỉnh để sản phẩm du lịch này thêm hấp dẫn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /