Hà Nội, ngày 27-02-2021
Miếu Mèn, mả Dạ Miếu Mèn, mả Dạ

(NSHN) - Ở xã Cam Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội) có hai di tích rất đặc biệt đi liền với nhau là miếu Mèn và mả Dạ. Đó là miếu thờ và lăng mộ bà Man Thiện, theo huyền sử thì là mẹ của Hai Bà Trưng, hai lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm trong thế kỷ I. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /