Hà Nội, ngày 09-03-2021
Bánh đúc nộm - Mát lành món quà quê Bánh đúc nộm - Mát lành món quà quê

(NSHN) - Nhà văn Vũ Bằng từng viết: “Bánh đúc mát cái mát của Đông Phương, thâm trầm và hiền lành chứ không rực rỡ và kêu gào ầm ĩ”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /