Hà Nội, ngày 18-02-2020
Đi chợ quê trong… siêu thị Đi chợ quê trong… siêu thị

(NSHN) - Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam vừa đưa vào thử nghiệm mô hình chợ quê tại trung tâm Metro Thăng Long, Hà Nội. Với ý tưởng độc đáo này, công ty Metro mong muốn đưa một nét văn hóa đặc sắc của người Việt vào mô hình kênh phân phối hiện đại, đồng thời đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của miền Bắc.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /