Hà Nội, ngày 21-01-2021
Khách Tây: "Xe buýt 2 tầng tại Hà Nội tốt hơn nhiều nơi khác" Khách Tây: "Xe buýt 2 tầng tại Hà Nội tốt hơn nhiều nơi khác"

Du khách đánh giá xe buýt 2 tầng của Hà Nội có chất lượng ngang với Anh, Mỹ, Nhật..., bởi nhân viên tận tâm, nhiều ưu đãi đi kèm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /