Hà Nội, ngày 03-07-2020
Bù nhìn rơm Đường Lâm phục vụ du lịch mùa lúa chín Bù nhìn rơm Đường Lâm phục vụ du lịch mùa lúa chín

Người làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đang tạo nên những sản phẩm bằng rơm tượng trưng cho nền nông nghiệp Việt Nam để trưng bày phục vụ loại hình du lịch mùa lúa chín.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /