Hà Nội, ngày 15-11-2018
Một ngôi nhà báo chí Một ngôi nhà báo chí

(NSHN) - Với lịch sử 125 năm, tòa nhà trụ sở Báo Hànộimới hiện nay là một kiến trúc đẹp giữa lòng thành phố. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /