Hà Nội, ngày 24-09-2020
Đào Thất thốn trên đất Nhật Tân Đào Thất thốn trên đất Nhật Tân

Đào Thất thốn là loại cây cảnh có dáng lùn, đẹp tự nhiên, nở nhiều hoa, làm đắm say biết bao dân sành chơi đào ở Hà Thành.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /