Hà Nội, ngày 20-01-2019
Quận Tây Hồ xây dựng không gian thưởng thức trà sen Quận Tây Hồ xây dựng không gian thưởng thức trà sen

Không gian thưởng thức trà sen và tìm hiểu trà sen sẽ giới thiệu văn hóa nghề làm trà sen truyền thống, nghệ thuật thưởng trà, ẩm thực từ sen và trà.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /