Hà Nội, ngày 08-04-2020
Ngôi chùa nằm giữa “Rừng Vui” Ngôi chùa nằm giữa “Rừng Vui”

(HNMCT) - Theo tấm bia cổ dựng đời vua Thiệu Trị (1841 - 1847) còn được lưu giữ tại chùa thì chùa So được xây dựng từ thời Lý (1010 - 1225). Tên chùa là Lạc Lâm tự (chùa Rừng Vui, chùa ở Rừng Vui), thường gọi là chùa So nằm giữa khung cảnh thiên nhiên mỹ lệ (xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai) với rừng thực vật và hệ động vật phong phú.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /