Hà Nội, ngày 24-02-2018
Nghề xưa nơi phố cổ, đất nghề... Nghề xưa nơi phố cổ, đất nghề...

(NSHN) - Nghề xưa ở phố cổ lẻ bóng nhưng đáng mừng khi nơi đất tổ nghề - ở làng rèn truyền thống Đa Sỹ, nhiều gia đình vẫn sống sung túc với nghề của cha ông.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /