Hà Nội, ngày 28-06-2017
Không gian thời bao cấp trong quán cà phê ở Hà Nội Không gian thời bao cấp trong quán cà phê ở Hà Nội

Ngôi nhà Pháp cổ trên phố Triệu Việt Vương (Hà Nội) trưng bày những chiếc máy khâu, thùng đạn, tivi hay đài cassette cũ có từ thời chiến tranh và bao cấp.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /