Hà Nội, ngày 25-09-2017
Chơi hoa và cây cảnh xưa Chơi hoa và cây cảnh xưa

Từ khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội người dân Kinh kỳ, Kẻ Chợ mới ra cắm hoa trong bình, trước đó hoa cúng thì bày vào đĩa, hoa chơi trồng ngoài sân hay vườn. Cùng với hoa là cây cảnh, cây thế. Và không chỉ là thú chơi, vượt lên nó còn là nét văn hóa rất riêng của đất nghìn năm văn hiến.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /