Hà Nội, ngày 11-08-2020
Mùa trám lại về Mùa trám lại về

(HNMCT) - Sáng sớm nay qua chợ thấy người ta đã bán trám - những miếng trám được tách bổ vàng hươm bày gọn ghẽ trên mẹt của một bà hàng rau nhanh nhảu. Bỗng nhớ những mùa trám xa lắc xa lơ ủ đầy hương vị tuổi thơ...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /