Hà Nội, ngày 11-04-2021
Đường xoan Đường xoan

(HNMCT) - Vào những ngày tiết trời khi man mát, lúc nồm ẩm mù sương lại nhớ về những hàng xoan trên các trục đường làng, đường ra đồng bãi rau, khoai xanh ngồn ngộn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /