Hà Nội, ngày 27-02-2021
Mưa xuân Mưa xuân

(NSHN) - Nắc nỏm mãi, đã có lúc buột miệng trách ông Trời sao năm nay chẳng cho Hà Nội chút tiết xuân. Là bởi, đến tận Rằm tháng Chạp, trời vẫn còn rét cắt da cắt thịt với mấy đận nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 10 độ C. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /