Hà Nội, ngày 14-08-2020
Từ chứng nhân lịch sử đến biểu tượng mới của Thủ đô Từ chứng nhân lịch sử đến biểu tượng mới của Thủ đô

Từ cầu Long Biên, cây cầu đầu tiên được người Pháp xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đến nay dòng sông Hồng đoạn qua Hà Nội đã có thêm nhiều cây cầu khác.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /