Hà Nội, ngày 04-03-2021
Nghe tiếng rao đêm lại nhớ một thuở Hà Nội Nghe tiếng rao đêm lại nhớ một thuở Hà Nội

1. Mấy hôm trước tôi đi xem vở kịch kể về thời Hà Nội trước năm 1954. Ngay màn giáo đầu để dựng lại không khí phố phường một thời, những người làm vở diễn này đã tạo ra cảnh các tiếng rao hàng đêm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /