Hà Nội, ngày 28-06-2017
Người già ở làng Người già ở làng

Từ rất lâu rồi, người già hay có thói quen ngồi ven đường làng. Ai ngồi cùng thì nói chuyện, có người quen đi qua thì hỏi nhau một tiếng, không thì im lặng...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /