Hà Nội, ngày 24-02-2018
Thương về ao làng Thương về ao làng

Andrey, anh bạn người Hà Lan sang Hà Nội công tác 5 ngày. Ngày cuối, anh bảo tôi đưa đi thăm những làng mạc “quanh quanh Hà Nội”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /