Hà Nội, ngày 19-12-2018
Nắng xuân Nắng xuân

Năm nay thời tiết là lạ thế nào ấy. Từ Tết tới giờ cứ hanh hao. Tiết xuân cũng chả được thật là xuân. Đến cả những ngày lạnh cũng vẫn thiêu thiếu cái âm u xam xám. Nắng hơi nhiều và gió hơi khô thì phải. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /