Hà Nội, ngày 08-04-2020
Nhớ những mùa Đông đan áo… Nhớ những mùa Đông đan áo…

(NSHN) - Mấy đêm liền, gió lùa hun hút, bên cành đào ươm đầy búp xanh, vừa đan áo vừa kể cho con nghe về những cái Tết xưa. Thời nghèo khó, áo mới diện Tết của mấy chị em chỉ là chiếc áo len cũ mẹ tháo ra rồi hì hục đan lại cho kịp. Mùng Một Tết, được diện chiếc áo len phảng phất hơi ấm từ bàn tay mẹ, dường như bao lạnh giá lùi xa…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /