Hà Nội, ngày 25-06-2018
Người xưa lo Tết Người xưa lo Tết

(HNM) - Tết Nguyên đán là sinh hoạt văn hóa cổ truyền quan trọng nhất trong năm của người Việt. Bây giờ Tết đơn giản hơn nhưng xưa thì lễ thức, phong tục phải đầy đủ. Hà Nội lại có những nét riêng vì thế lo một cái Tết trọn vẹn là vô cùng vất vả, nhất là với người nghèo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /