Hà Nội, ngày 26-09-2017
Mùa hoa gạo Hà Nội Mùa hoa gạo Hà Nội

Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa có ba tháng. Mỗi tháng lại có một mùa hoa để người ta thương, người ta nhớ. Với tôi, tháng ba là mùa hoa gạo. Hà Nội đẹp hơn vì sắc đỏ rực của hoa gạo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /