Hà Nội, ngày 03-07-2020
Vẫn cứ yêu Hà Nội thế thôi! Vẫn cứ yêu Hà Nội thế thôi!

(HNMCT) - Hà Nội những ngày mùa thu nắng lưa thưa từng mảng, gió hanh hao khẽ lay đám lá phượng xanh rì, quá trưa trời lất phất mưa thu.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /