Hà Nội, ngày 08-04-2020
Xe đạp ơi… Xe đạp ơi…

(NSHN) - Sáng sớm, đã thấy sương mờ bảng lảng trên những hàng cây, con phố của Hà Nội. Trời dịu dần, đã có thể nghĩ về mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /