Hà Nội, ngày 13-11-2018
Lắng nghe và cảm nhận: Hoa sữa Lắng nghe và cảm nhận: Hoa sữa 1

Hương hoa sữa chẳng nhẹ nhàng như làn sương mỏng mảnh mà nồng nàn ngây ngất tim ai.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /