Hà Nội, ngày 24-01-2021
Giỗ chạp Giỗ chạp

(HNMCT) - Tôi sinh ra ở làng, lớn lên ở làng. Các cụ nhà tôi nối đời làm trưởng một nhánh của một họ lớn chiếm tới 2/3 dân số của cả làng nên có những người dẫu đã gần 80 tuổi vẫn theo giỗ nhà tôi. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /