Hà Nội, ngày 11-04-2021
Thu hút giới trẻ phát triển Hà Nội thành kinh đô sáng tạo Thu hút giới trẻ phát triển Hà Nội thành kinh đô sáng tạo

(NSHN) - Ngày 8-4, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn “Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /