Hà Nội, ngày 17-12-2017
Hà Nội lắp 200 thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường Hà Nội lắp 200 thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường

Sở TT-TT Hà Nội đang triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức tuyên truyền thay thế loa truyền thanh phường tại các quận nội thành...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /