Hà Nội, ngày 18-01-2021
Triển khai 230 dự án tại Quốc Oai với tổng nguồn vốn 1.273 tỷ đồng Triển khai 230 dự án tại Quốc Oai với tổng nguồn vốn 1.273 tỷ đồng

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai thông tin, tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện trong năm 2021 là 1.273 tỷ đồng với 230 dự án. Trong đó có 2 dự án thành phố Hà Nội giao huyện thực hiện với số vốn 230 tỷ đồng...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /