Hà Nội, ngày 23-01-2018
Thông tin ngừng triển khai iParking là không chính xác Thông tin ngừng triển khai iParking là không chính xác

Hiện, chỉ đang tạm dừng hình thức thu phí lũy tiến theo giờ, để hoàn thiện một số điều kiện trước khi nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /