Hà Nội, ngày 15-08-2020
Phát triển du lịch nông nghiệp ở Hà Nội: Cần lực đẩy để tiến xa hơn Phát triển du lịch nông nghiệp ở Hà Nội: Cần lực đẩy để tiến xa hơn

(HNMCT) - Hà Nội có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp. Đây cũng là một phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được Thành phố triển khai thực hiện. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp ở Thủ đô vẫn cần thêm nhiều yếu tố để tạo được bước nhảy xa hơn trên cơ sở tiềm năng thấy rõ...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /