Hà Nội, ngày 20-07-2018
Đề xuất mở “night tour” từ ngày 1-8 Đề xuất mở “night tour” từ ngày 1-8

(NSHN) - Qua khảo sát thị trường và ý kiến của một số khách hàng, Transerco quyết định điều chỉnh dịch vụ tuyến buýt du lịch 2 tầng Hà Nội City Tour Hop on - Hop off. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /