Hà Nội, ngày 20-08-2019
Phát động mô hình Quy tắc ứng xử cơ quan xanh Phát động mô hình Quy tắc ứng xử cơ quan xanh

(HNMO) - Ngày 19-8, UBND quận Đống Đa tổ chức lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và mô hình "Đoàn xe tuyên truyền về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /