Hà Nội, ngày 14-12-2018
Làm rõ giá trị lịch sử, giáo dục của khu nhà Pháp tại Cung Thiếu nhi Hà Nội Làm rõ giá trị lịch sử, giáo dục của khu nhà Pháp tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

Khu nhà Pháp trong khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, là nơi vui chơi, giải trí riêng của người Pháp tại Hà Nội khi đó.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /