Hà Nội, ngày 17-01-2021
Giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội: Quyết liệt thực hiện các giải pháp Giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội: Quyết liệt thực hiện các giải pháp

(HNNN) - Trong những năm qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô đã từng bước được kiềm chế. Số điểm cũng như thời gian ùn tắc đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn thừa nhận, ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /