Hà Nội, ngày 26-09-2017
Hà Nội: Giao UBND cấp phường, xã bắt giữ chó thả rông Hà Nội: Giao UBND cấp phường, xã bắt giữ chó thả rông

Dự thảo về việc ban hành quy định quản lý nuôi chó trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ, chủ vật nuôi phải chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /