Hà Nội, ngày 30-05-2020
Hạ Thái tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng Hạ Thái tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng

(HNMCT) - Với lịch sử hơn 300 năm, làng nghề sơn mài Hạ Thái đã và đang nỗ lực tìm hướng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch làng nghề để thu hút du khách.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /