Hà Nội, ngày 20-05-2018
Văn Miếu được trông giữ xe trở lại Văn Miếu được trông giữ xe trở lại

(NSHN) - Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám được phép thực hiện trông giữ xe tại khu vực Vườn Giám. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /