Hà Nội, ngày 29-06-2017
Hà Nội phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách trong năm 2017 Hà Nội phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách trong năm 2017

(NSHN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /