Hà Nội, ngày 17-03-2018
Phong tặng danh hiệu 42 "Nghệ nhân Hà Nội" Phong tặng danh hiệu 42 "Nghệ nhân Hà Nội"

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” ngành thủ công mỹ nghệ cho 42 cá nhân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /