Hà Nội, ngày 24-09-2020
Sẻ chia cùng nhau vượt khó Sẻ chia cùng nhau vượt khó

(HNMCT) - Để giúp phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế trên địa bàn có môi trường sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã thí điểm mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tự lực quận Thanh Xuân trên địa bàn phường Thượng Đình và phường Khương Đình.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /