Hà Nội, ngày 18-12-2017
Đóng cửa điểm đỗ xe lớn nhất Khu đô thị Linh Đàm Đóng cửa điểm đỗ xe lớn nhất Khu đô thị Linh Đàm

(NSHN) - Điểm đỗ xe lớn nhất nằm cạnh các tòa nhà HH, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) đã đóng cửa từ tối 16-8.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /