Hà Nội, ngày 15-11-2018
Không tổ chức hoạt động thuần túy thương mại tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội Không tổ chức hoạt động thuần túy thương mại tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

(HNM) - Quy chế áp dụng với các tổ chức trong và ngoài nước được giao chủ trì tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại đây.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /