Hà Nội, ngày 18-01-2021
Đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp Đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp

(HNM) - Nỗ lực xử lý vi phạm về đất đai, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng đang tích cực đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào nền nếp, góp phần hạn chế phát sinh vi phạm mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /