Hà Nội, ngày 19-09-2020
Huyện Hoài Đức phấn đấu trở thành quận vào năm 2020 Huyện Hoài Đức phấn đấu trở thành quận vào năm 2020

(HNM) - Năm 2017, Hoài Đức đạt chuẩn huyện nông thôn mới với nhiều thành tựu được Trung ương và UBND thành phố Hà Nội ghi nhận. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, cùng với việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu trở thành quận vào năm 2020... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /