Hà Nội, ngày 22-10-2017
Yêu cầu sớm triển khai dự án công viên Hoàng thành Thăng Long Yêu cầu sớm triển khai dự án công viên Hoàng thành Thăng Long

(HNM) - Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng sớm triển khai Dự án công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /