Hà Nội, ngày 17-07-2018
Hầu hết chung cư cũ đều hư hỏng, xuống cấp Hầu hết chung cư cũ đều hư hỏng, xuống cấp

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, Sở đã kiểm định xong chất lượng 85 chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /