Hà Nội, ngày 26-04-2019
Thành lập ban chỉ đạo hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực Thành lập ban chỉ đạo hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực

(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /