Hà Nội, ngày 29-06-2017
Khai quật khảo cổ tại chùa Bà Tấm, Hà Nội Khai quật khảo cổ tại chùa Bà Tấm, Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích đền, chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 01-30/12/2013.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /