Hà Nội, ngày 20-05-2018
Công bố quy hoạch bảo tồn Làng cổ Đường Lâm Công bố quy hoạch bảo tồn Làng cổ Đường Lâm

(HNM) - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây đã công bố, bàn giao quy hoạch "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Làng cổ Đường Lâm", tỷ lệ 1/2000.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /