Hà Nội, ngày 17-12-2017
Triển lãm tranh dân gian Việt Nam dưới góc nhìn người Pháp Triển lãm tranh dân gian Việt Nam dưới góc nhìn người Pháp

(NSHN) - Từ ngày 13-1 đến 28-2, Viện Viễn đông Bác cổ Pháp phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp giới thiệu tranh dân gian Việt Nam - tranh bộ ba tại Trung tâm Văn hóa Pháp (LEsapce - 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /