Hà Nội, ngày 19-09-2020
Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thành các dự án chỉnh trang đô thị

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm công tác chỉnh trang đô thị phục vụ các sự kiện quan trọng, ngày lễ kỷ niệm trong năm 2020: Quốc khánh 2-9, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /