Hà Nội, ngày 20-05-2018
Kinh tế Hà Nội năm 2017 tăng trưởng 8,5% Kinh tế Hà Nội năm 2017 tăng trưởng 8,5%

(NSHN) - Ước tính năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh tại Hà Nội tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /