Hà Nội, ngày 21-01-2019
Khai trương thí điểm xe chuyên dụng hai tầng vào ngày 30-5 Khai trương thí điểm xe chuyên dụng hai tầng vào ngày 30-5

(NSHN) - Sẽ chính thức khai trương thí điểm tuyến xe hai tầng (City Tour) vào ngày 30-5 nhằm phục vụ phát triển du lịch Thủ đô. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /