Hà Nội, ngày 19-08-2017
Gần 1.000 tình nguyện viên tham gia dọn rác trên sông Tô Lịch Gần 1.000 tình nguyện viên tham gia dọn rác trên sông Tô Lịch

(NSHN) - Ngày 16-4, gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên, cán bộ, công nhân viên… đã tham gia dọn rác trên sông và bên bờ sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Hòa Mục đến Cầu Giấy.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /