Hà Nội, ngày 29-06-2017
Hoàn tất việc phá dỡ vi phạm trật tự xây dựng tại hồ Tây sau 7 ngày Hoàn tất việc phá dỡ vi phạm trật tự xây dựng tại hồ Tây sau 7 ngày

Đến chiều 2-3, UBND phường Thụy Khuê và các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực hồ Tây.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /