Hà Nội, ngày 17-03-2018
Ý tưởng chống ùn tắc giao thông Hà Nội đoạt giải 2 tỷ đồng Ý tưởng chống ùn tắc giao thông Hà Nội đoạt giải 2 tỷ đồng 1

Sau hơn 8 tháng phát động và chấm thi, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng về tổ chức và chống ùn tắc giao thông Thủ đô.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /