Hà Nội, ngày 07-07-2020
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (huyện Thanh Trì)

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND (ngày 29-5-2020) phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /