Hà Nội, ngày 13-11-2018
Tại chung cư The Văn Phú Victoria: Cần sớm làm rõ những khúc mắc Tại chung cư The Văn Phú Victoria: Cần sớm làm rõ những khúc mắc

Cư dân chung cư The Văn Phú Victoria nêu: Sau hơn một năm thành lập, Ban quản trị tòa nhà có nhiều sai phạm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /