Hà Nội, ngày 20-05-2018
Thêm thời gian hoạt động của không gian đi bộ dịp Quốc khánh Thêm thời gian hoạt động của không gian đi bộ dịp Quốc khánh

(NSHN) - UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /