Hà Nội, ngày 13-11-2018
Đề xuất cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trên 11 tuyến phố Đề xuất cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trên 11 tuyến phố

(NSHN) - Sau 1 tháng thí điểm, Sở GT-VT Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội chính thức cho phép cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trên 11 tuyến phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /