Hà Nội, ngày 29-06-2017
Hà Nội nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường Hà Nội nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường

(NSHN) - Gia tăng dân số cùng với quá trình đô thị hóa đã góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này là những thách thức to lớn như ô nhiễm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn phát sinh từ xây dựng… Phát triển nhưng đi cùng với giảm ô nhiễm môi trường là nỗ lực mà Hà Nội luôn hướng tới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /