Hà Nội, ngày 22-09-2018
TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra làm rõ chất lượng lát đá vỉa hè TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra làm rõ chất lượng lát đá vỉa hè

Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện tại một số tuyến phố, việc lát đá vỉa hè không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /