Hà Nội, ngày 19-08-2017
Đề xuất phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm Đề xuất phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm

Chiều 15-2, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức hội thảo cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các nhà khoa học và đại diện các ngành chức năng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /