Hà Nội, ngày 19-08-2017
Quá tải tại các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe: Đẩy khó cho người dân? Quá tải tại các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe: Đẩy khó cho người dân?

Một số ý kiến cho rằng, các cơ quan quản lý cần có giải thích cụ thể hơn, không thể thuận lợi cho công tác quản lý mà đẩy khó cho người dân. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /