Hà Nội, ngày 20-05-2018
Hà Nội: Đề xuất bố trí vốn cải tạo 8 cầu yếu Hà Nội: Đề xuất bố trí vốn cải tạo 8 cầu yếu

(NSHN) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa đề nghị UBND TP Hà Nội bố trí vốn để khởi công dự án cải tạo 8 cầu yếu trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn 2017-2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /