Hà Nội, ngày 29-06-2017
3 điểm nhấn đặc biệt của Thư viện Hà Nội 3 điểm nhấn đặc biệt của Thư viện Hà Nội

(NSHN) - Sáng 14-10, Thư viện Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thành lập...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /