Hà Nội, ngày 11-04-2021
Cấp thiết cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang Cấp thiết cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang

(HNM) - Để thay thế nhiệm vụ Trạm bơm Đan Hoài trong thời gian thi công, năm 2010, thành phố Hà Nội đã cho phép xây dựng Trạm bơm dã chiến Bá Giang với 25 tổ máy, công suất 980m3/giờ lấy nước sông Hồng ở mức 1,5m.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /