Hà Nội, ngày 17-07-2018
Để Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại Để Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại

(NSHN) - Các đại biểu HĐND cho rằng, cần gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải hành khách công cộng và quy hoạch đô thị, để Hà Nội thực sự trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /