Hà Nội, ngày 07-07-2020
Quận Hoàng Mai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Quận Hoàng Mai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch

(HNM) - Với tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, nhiều phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp hữu hiệu. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong thực hiện phòng, chống dịch.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /