Hà Nội, ngày 17-03-2018
Hà Nội: Khánh thành nhà máy xử lý chất thải phát điện đầu tiên tại Việt Nam Hà Nội: Khánh thành nhà máy xử lý chất thải phát điện đầu tiên tại Việt Nam 1

(NSHN) - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện (Nhà máy Nedo) đã được khánh thành, đưa vào sử dụng tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /