Hà Nội, ngày 22-09-2018
Hà Nội: Dừng hoạt động đài truyền thanh phường trong 4 quận nội thành Hà Nội: Dừng hoạt động đài truyền thanh phường trong 4 quận nội thành

(NSHN) - Hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn được sắp xếp lại theo hướng hiệu quả, tối ưu, phân bổ hợp lý.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /