Hà Nội, ngày 21-01-2019
Hà Nội làm 23 km đường từ Hà Đông đi Xuân Mai, có đoạn rộng tới 60m Hà Nội làm 23 km đường từ Hà Đông đi Xuân Mai, có đoạn rộng tới 60m

Đoạn nằm trong đô thị vệ tinh Xuân Mai, mặt cắt ngang 60m; đoạn nằm ngoài đô thị vệ tinh Xuân Mai mặt cắt ngang 40m.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /