Hà Nội, ngày 19-08-2017
Mãi luôn là Hà Nội quyến rũ và thân thiện Mãi luôn là Hà Nội quyến rũ và thân thiện

(NSHN) - Hà Nội đang từng ngày thay đổi, dần tiệm cận một Thủ đô văn minh, hiện đại. Nhưng mãi mãi Hà Nội là một đô thị quyến rũ và thân thiện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /