Hà Nội, ngày 20-05-2018
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ

(NSHN) - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /