Hà Nội, ngày 17-12-2017
Hà Nội: Thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai Hà Nội: Thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện đồng loạt; tập trung vào một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /