Hà Nội, ngày 19-09-2020
Thêm tự hào và ý thức hơn trong phòng, chống dịch Covid-19 Thêm tự hào và ý thức hơn trong phòng, chống dịch Covid-19

(NSHN) - Qua ống kính nhiếp ảnh, những chiến công của Việt Nam chống "giặc" Covid-19 được tái hiện sinh động, nhân thêm niềm tự hào và nhắc nhở mọi người ý thức hơn trong phòng, chống dịch.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /