Hà Nội, ngày 26-04-2019
Xây dựng Hoài Đức theo định hướng đô thị Xây dựng Hoài Đức theo định hướng đô thị

 (HNM) - Những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện Hoài Đức có bước tiến vượt bậc, hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng đô thị. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /