Hà Nội, ngày 22-09-2018
Có thể nạo vét hồ Hoàn Kiếm từ cuối tháng 7-2017 Có thể nạo vét hồ Hoàn Kiếm từ cuối tháng 7-2017

(NSHN) - Ngày 12-6, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã lấy mẫu nước, khí, trầm tích tại hồ Hoàn Kiếm để phân tích phục vụ công tác nạo vét bùn và làm sạch nước hồ.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /