Hà Nội, ngày 21-01-2019
Hà Nội: Thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã Hà Nội: Thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Công an thành phố phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản thông báo tới UBND các huyện, thị xã dừng việc bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã, thị trấn là công chức xã, thị trấn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /