Hà Nội, ngày 18-01-2021
Ði tìm ký ức một thời xưa cũ Ði tìm ký ức một thời xưa cũ

(HNNN) - Bắt đầu từ một, hai cửa hàng, dần dà việc lựa chọn mô hình quán cà phê, hàng ăn theo phong cách Hà Nội xưa từ nội thất tới món ăn trở thành trào lưu ở Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /