Hà Nội, ngày 29-06-2017
Công suất thuê phòng du lịch tại Hà Nội đạt “đỉnh” trong 5 năm

 Chỉ số giá phòng bình quân (ADR) và doanh thu phòng bình quân (REVPAR) của Hà Nội trong năm 2015 đều đạt mức cao so với khu vực, cao hơn cả Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta... Công suất thuê phòng du lịch tại Hà Nội đã đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /