Hà Nội, ngày 20-04-2021
Thiếu sân chơi cho trẻ ngoại thành Thiếu sân chơi cho trẻ ngoại thành

(HNNN) - Thiếu sân chơi cho trẻ em là một thực trạng tồn tại nhiều năm nay ở Hà Nội, cả ở nội thành và ngoại thành. Thiếu sân chơi, trẻ em, đặc biệt là trẻ sống ở ngoại thành, dễ sa đà vào trò chơi thiếu lành mạnh, vô bổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /