Hà Nội, ngày 19-08-2018
Bến xe khách Yên Sở nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt Bến xe khách Yên Sở nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt

(HNM) - Sở GT-VT Hà Nội vừa thông tin chính thức về việc quy hoạch và xây dựng Bến xe khách Yên Sở.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /