Hà Nội, ngày 07-07-2020
Tiết kiệm chi phí, bảo đảm mỹ quan đô thị Tiết kiệm chi phí, bảo đảm mỹ quan đô thị

(HNM) - Cách đây 10-15 năm, hạ tầng viễn thông mạnh chính là “vũ khí” để các nhà mạng cạnh tranh cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Song, khi các nhà mạng đều phát triển mạng lưới trên toàn quốc, cũng là lúc đặt ra vấn đề dùng chung cơ sở hạ tầng, giúp tiết kiệm cho chính doanh nghiệp đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /