Hà Nội, ngày 24-11-2020
Triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì Triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì

(NSHN) - Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản 10051/VP-ĐT (ngày 18-11-2020) về việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /