Hà Nội, ngày 28-02-2017
Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội

(HNM) - Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /