Hà Nội, ngày 18-09-2020
Cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Pháp Vân Cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Pháp Vân

(NSHN) - Sáng 15-9, UBND quận Hoàng Mai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện dự án giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Pháp Vân trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /